Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване дава редица предимства на предлаганата услуга. То включва:

  • устни и писмени консултации по въпроси на търговското, облигационното, вещното и административното право, трудово право, недвижими имоти, строителство, събиране на вземания и др.
  • могат да се договарят постоянни часове или дни за среща,
  • съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове,
  • участие при провеждане на преговори и срещи,
  • изготвяне на нотариални актове и проектодоговори без оглед на материалния интерес,
  • непрекъсната ежедневна връзка в рамките на работното време,
  • предимство при поемане на защитата при съдебни спорове,
  • лоялност и конфиденциалност при извършваната работа
  • абонаментното правно обслужване не включва образуване и защита по дела и процесуално представителство по тях.