Бракоразводен адвокат пловдив

Търсите бракоразводен адвокат?

Повече информация може да намерите в раздел Семейно право

В областта на семейното право, адвокатската кантора предлага консултации ипроцесуално представителство пред съда по следните проблеми:

  • развод по взаимно съгласие. При него съпрузите е необходимо да сключат споразумение по определени в СК въпроси. Новото е, че не е задължително да се постигне споразумение и относно придобитото по време на брака имущество.
  • развод по общия исков ред поради разстройство на брака. Законът позволява по искане на съпрузите съдът да не се произнася по въпроса за вината, което съществено облекчава процеса.
  • искове за значително по-голям принос в придобитото по време на брака имущество, което ще доведе и до по-голям дял при делба на имуществото.
  • искове за установяване, че закупеното по време на фактическата раздяла имущество с лични средства и без приноса на другия съпруг, принадлежи на този , който го е придобил.
  • първоначално определяне на издръжка за дете и нейното събиране по принудителен ред.
  • искове за увеличение на вече определена издръжка
  • спор относно упражняване на родителски права, както и искове за лишаване от родителски права, когато родителят без основателна причина не полага грижи за детето и не му дава издръжка

 

  • Други семейноправни казуси, по които можете да получите правна помощ и съдействие: установяване или оспорване на произход; пълно и непълно осиновяване; заместване съгласието на родителя със съдебно решение напр. при извеждане на дете извън границите на Република България.

 

Направете запитване

 

Tags: бракоразводен адвокат, добър бракоразводен адвокат Пловдив, Много добър бракоразводен адвокат Пловдив, Бракоразводно дело Пловдив дело, бракоразводно дело Пловдив цена,, бракоразводно дело цени, бракоразводно дело по взаимно съгласие, Развод по взаимно съгласие