Развод по взаимно съгласие

За развод по взаимно съгласие се говори, когата бракът е прекратен по волята и на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина, без да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите.

За да бъде прекратен бракът по взаимно съгласие, е необходимо и двамата съпрузи да изявят воля за това, която е обективирана във  взаимното съгласие, което трябва да е да непоколебимо и сериозно. Непоколебимо означава решението на съпрузите за прекратяване на брачното правоотношение да е категорично и окончателно, а сериозно – да не е резултат от временно настроение и да е обмислено, задълбочено.

Направете запитване за бракоразводно дело.