Регистриране на ЕООД

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Държавна такса за вписване в търговския регистър

3. Удостоверение за актуално състояние

4. Хонорар за услугата

5. Консултация

Направете заявка за регистрация за ЕООД