Интелектуална собственост

Адвокатска кантора Василева предлага на своите клиенти консултации, съдействие и представителство за извършване на регистрация в Патентното ведомство на: Патенти Полезни мозели Марки Географски означения Промишлен дизайн

Обществени поръчки

Процедурата по възлагане на обществени поръчки в Република България има кратка, но разнообразна история. Особено в последните години българският Закон за обществените поръчки (ЗОП) е силно модифициран от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Посредством ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато уеднаквяване на българското право с европейското при възлагане […]

Имотни дела

Адвокат Величка Василева има дългогодишен опит и практика в разрешаването на различни имотни казуси и дела. Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • […]

Адвокатска кантора Величка Василева

Адвокатска кантора Величка Василева гр.Пловдив, Професионално правно обслужване, процесуално представителство, абонаментно правно обслужване, изготвяне на търговски договори и други правни документи. Работи в сферата на Административно право – Вещно право – Наследствено право – Облигационно право – Семейно право – Търговско право . Регистрация на фирма .. Изпълнителни дела ..Застрахователно право Свържете се с нас! […]

Бракоразводен адвокат пловдив

Търсите бракоразводен адвокат? Повече информация може да намерите в раздел Семейно право В областта на семейното право, адвокатската кантора предлага консултации ипроцесуално представителство пред съда по следните проблеми: развод по взаимно съгласие. При него съпрузите е необходимо да сключат споразумение по определени в СК въпроси. Новото е, че не е задължително да се постигне споразумение и относно […]

Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга , писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица. ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ.  В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на […]

Декларации по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Може да изтеглите от тук

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава в двумесечен срок, при покупка на имот от фирма или физическо лице , както и при промяна на обстоятелства относно собственост на имот. Можете да изтеглите от тук  

Застрахователно право

Адвокатска кантора Василева предлага процесуално представителство по искове и дела за обезщетения при ПТП, непозволено увреждане (деликт) и др.     Източниците на застрахователни правоотношения се делят на 2 групи: Под източник на застрахователно правоотношение разбираме някакъв вид юридически факт – договор, деликт (неправомерно увреждане), съдебно решение и т.н. Важен източник на застрахователните правоотношения е […]

Консултация с адвокат Онлайн

Моля използвайте формата за контакт, за да направите консултация по правен въпрос