Срокът за пререгистрация на фирми се удължава до 31.12.2011г.

  

  Народното събрание очаквано удължи  крайният срок за подаване на заявления за пререгистрация  на фирмите в Търговския регистър до 31.12.2011г.    

Направи запитване за преригистрация!