Регистрация на фирми

Регистрация на ЕТ Регистрация на ООД Регистрация на ЕООД Регистрация на АД Вписване на промени

Вписване на промени

Вписване на промени: В седалището В предмета на дейност  В името  В собствеността  За съдружници в ООД  Прекратяване  Преобразуване на търговски дружества   Направете запитване за вписване на промени  

Регистриране на ЕT

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Банкови комисионни 3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията 4. Хонорар за услугата 5.Консултация Направете заявка за регистрация на ЕТ  

Регистрация ООД

Цената включва всички държавни такси по съдебната регистрация, вписване в регистър „Булстат”  и хонорар. Направете заявка за регистрация на ООД

Регистриране на ЕООД

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Държавна такса за вписване в търговския регистър 3. Удостоверение за актуално състояние 4. Хонорар за услугата 5. Консултация Направете заявка за регистрация за ЕООД