Ще се сключва трудов договор за надомна работа

За надомна работа също да се сключва трудов договор. Това реши парламентът, като прие на окончателно промените в Кодекса на труда. Работниците сами ще определят началото, края и разпределението на работното време, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. Забранява се ненормираният и извънредният труд от страна на работниците, изпълняващи […]