Консултация с адвокат Онлайн

Моля използвайте формата за контакт, за да направите консултация по правен въпрос

Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване дава редица предимства на предлаганата услуга. То включва: устни и писмени консултации по въпроси на търговското, облигационното, вещното и административното право, трудово право, недвижими имоти, строителство, събиране на вземания и др. могат да се договарят постоянни часове или дни за среща, съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове, участие при провеждане на преговори […]

Услуги

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ Изготвяна на брачен договор Услуги ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО Услуги ВЕЩНО ПРАВО

Изготвяне на брачни договори

Какво представлява брачният договор? Брачният договор е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузите и определя и изяснява имуществените отношения между тях, издръжката, подялбата на собствеността, Може ли да се сключи брачен договор и след брака? Да, може. В тези случаи сключването на брачен договор се отбелязва в акта за сключване на граждански […]

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ

Можем да Ви предложим консултация по актуални проблеми във връзка с: • параметрите на застрояване (какво може да бъде построено) на избрания от Вас недвижим имот; • строителния процес; • инвестиционен проект; • режима и ограниченията на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, […]

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с: • покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. ); • покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. ); • кредити, залози; • пълномощни.

ВЕЩНО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи […]