Изпълнителни дела

Изпълнителните дела най-общо казано, се развиват между две страни: взискател /кредитор/ и длъжник. Адвокатската помощ и съдействие е необходима и в двата случая, поради доста усложнената процедура на изпълнителното производство, въведените кратки срокове за извършване на отделните процесуални действия, преклузивните срокове за обжалване, чието пропускане е фатално. Кантората предлага правна защита и ефективно съдействие още […]

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ

Можем да Ви предложим консултация по актуални проблеми във връзка с: • параметрите на застрояване (какво може да бъде построено) на избрания от Вас недвижим имот; • строителния процес; • инвестиционен проект; • режима и ограниченията на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, […]

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с: • покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. ); • покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. ); • кредити, залози; • пълномощни.