Декларация по чл.14 от ЗМДТ

НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава в двумесечен срок, при покупка на имот от фирма или физическо лице , както и при промяна на обстоятелства относно собственост на имот. Можете да изтеглите от тук  

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат : – сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията – застроените земеделски земи […]