Делба на наследство

                     Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един от тях има идеална част от собствеността на всяка вещ. Сънаследниците могат по всяко време да прекратят тази общност, посредством делба на наследствено имущество. Делбата на наследство има […]

Делба на недвижим имот

Правното обслужване при доброволна и /или съдебна делба включва: подготовка на документи и процесуално представителство по водене на дела.   Направете запитване за делба на недвижим имот.