Делба на недвижим имот

Правното обслужване при доброволна и /или съдебна делба включва: подготовка на документи и процесуално представителство по водене на дела.   Направете запитване за делба на недвижим имот.  

Покупко-продажба на недвижим имот

Сделката се извършва пред нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, обект на договора за покупко-продажба; Продавач може да бъде собственикът на недвижимия имот, ако е пълнолетен и дееспособен (в определени от закона случаи прехвърлителни сделки могат да извършват и непълнолетните или поставените под запрещение, но с разрешение на районния съд по […]