ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с: • покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. ); • покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. ); • кредити, залози; • пълномощни.