Регистриране на ЕT

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Банкови комисионни 3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията 4. Хонорар за услугата 5.Консултация Направете заявка за регистрация на ЕТ  

Регистриране на ЕООД

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Държавна такса за вписване в търговския регистър 3. Удостоверение за актуално състояние 4. Хонорар за услугата 5. Консултация Направете заявка за регистрация за ЕООД