Регистрация на фирми

Регистрация на ЕТ Регистрация на ООД Регистрация на ЕООД Регистрация на АД Вписване на промени

Регистриране на ЕT

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Банкови комисионни 3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията 4. Хонорар за услугата 5.Консултация Направете заявка за регистрация на ЕТ  

Регистрация ООД

Цената включва всички държавни такси по съдебната регистрация, вписване в регистър „Булстат”  и хонорар. Направете заявка за регистрация на ООД