Вписване на промени

Вписване на промени: В седалището В предмета на дейност  В името  В собствеността  За съдружници в ООД  Прекратяване  Преобразуване на търговски дружества   Направете запитване за вписване на промени  

Регистриране на ЕООД

Услугата включва : 1. Запазване на фирмено наименование 2. Държавна такса за вписване в търговския регистър 3. Удостоверение за актуално състояние 4. Хонорар за услугата 5. Консултация Направете заявка за регистрация за ЕООД