Срокът за пререгистрация на фирми се удължава до 31.12.2011г.

     Народното събрание очаквано удължи  крайният срок за подаване на заявления за пререгистрация  на фирмите в Търговския регистър до 31.12.2011г.     Направи запитване за преригистрация!

Регистрация на фирми

Регистрация на ЕТ Регистрация на ООД Регистрация на ЕООД Регистрация на АД Вписване на промени