ВЕЩНО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи […]

Делба на недвижим имот

Правното обслужване при доброволна и /или съдебна делба включва: подготовка на документи и процесуално представителство по водене на дела.   Направете запитване за делба на недвижим имот.