Депутатите приеха на първо четене глобите за работници без трудов договор

Мнозинството в парламента прие на първо четене промените в Кодекса на труда. С тях се въвеждат глоби за служители и работници, които работят без трудови договори. Санкциите ще са трикратен размер на личните осигурителни вноски, които се плащат за задължителното социално и здравно осигуряване. БСП влязоха в спор с управляващите и казаха, че няма да […]

Ще се сключва трудов договор за надомна работа

За надомна работа също да се сключва трудов договор. Това реши парламентът, като прие на окончателно промените в Кодекса на труда. Работниците сами ще определят началото, края и разпределението на работното време, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. Забранява се ненормираният и извънредният труд от страна на работниците, изпълняващи […]