Добре дошли на сайта на адвокатска кантора Величка Василева, град Пловдив!
Търсите адвокат за себе си или за Вашата фирма?

Нужен Ви е надежден помощник и съветник, който ще Ви помогне да разрешите сложна ситуация, да преминете през всички законодателни трудности и изисквания?

Ако се нуждаете от истински професионална правна помощ, няма да Ви се наложи повече да разглеждате различни сайтове на адвокати. Адвокатска кантора Величка Василева ще реши проблемите Ви, ако е важно за Вас наличието на опитен адвокат.

В търсене на най-подходящият адвокат, винаги е актуален въпросът за високата квалификация и безукорна репутация. Те остават основните предимства в света на правните казуси за мен.

За кантората

 • Казвам се Величка Василева и съм адвокат в Пловдив вече близо 30 години. Кантората е създадена през 1991 г. от мен, адвокат Василева, а от 1.01.2018 г. към нея се присъединява и адвокат Георги Василев.
 • Адвокатска кантора „Величка Василева“ има богат опит и е специализирана в областта на гражданско, вещно право, облигационното, семейно и наследствено право, търговско право, застрахователно право, трудово право, обществени поръчки, медицинско право, наказателно право.
 • Много добри резултати са постигнати по делата за междуфирмена задлъжнялост и събиране на просрочени задължения. Ползват се съответните процесуални способи за бързо разглеждане и приключване на съдебните производства.
 • Една голяма част от делата на кантората касаят вещно-правни проблеми – спорове за собственост, спорове за граници на имотите, за нарушено владение и не на последно място – делби на наследство и след развода.
 • В семейното право имаме добра практика – като първоначално насочваме и подпомагаме страните към сключване на брачен договор относно уреждане на имуществените отношения между тях, а след това безпроблемно и бързо се прекратява брака. Немалък опит имаме и по отношение възлагане на родителски права, издръжка, произход, осиновяване и др.     
 • Делата по търговски спорове също заемат значителна част от дейността ни.
 • Кантората извършва услуги по Закона за обществените поръчки – подготовка на процедура, подготовка на документи за участие в процедура, обжалване и процесуално представителство пред КЗК и ВАС. Адвокат Георги Василев работи повече от 7 години в тази област и е постигнал много добри резултати.
 • Дейността ни включва и дела по застрахователно право, медицинско право (лекарска грешка), наказателно право.
 • Не на последно място, предлагаме пълно съдействие за образуване на изпълнителни дела и събиране на Вашите вземания, когато сте кредитор. Активна защита се оказва и на длъжници по изпълнителни дела, които са обект на произвола на ЧСИ, обжалваме техни незаконни действия, водят се дела за погасени по давност задължения.
 • Богат опит имаме в проблематиката, касаеща недвижими имоти и строителство.
 • Изготвяме всякакви видове договори, споразумения, нотариални актове като защитаваме интересите Ви, изхождайки не само от закона, но и от нашата богата съдебна практика.

Ние знаем, че всеки случай е уникален, затова не приемаме в своята адвокатска практика подхода на поточната линия. Обръщайки се за правна помощ към адвокатска кантора „Величка Василева“, ще можете да видите ситуацията от още една гледна точка, за да получите адекватна и компетентна правна помощ.

Като адвокати, благодарение на своя опит, репутация и професионализъм, ще отворим за Вас нови възможности в решаването на правни проблеми. В работата със своите доверители залагаме на сериозни отношения, в които инвестираме време, за да се чувствате с нас комфортно и безопасно.

тел. за контакт: 0888 24 87 98

гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович № 3, Партер, Офис № 6