Кога трябва да се обърнем към адвокат?

Понякога е наложителна и необходима намесата на адвокат, за да са защитени Вашите права и да няма лоши последствия от действията или бездействията Ви.

Обърнете внимание на следните случаи и ситуации преди да предприемете самостоятелни действия:

   1. При получаване на каквото и да е известие от съд, прокуратура, полиция е необходимо да се обърнете към адвокат, за да разберете какви са Вашите права и да получите консултация или съдействие за тяхната добра и адекватна защита.
   2. Задължително се обърнете към адвокат, когато получите „Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ“ или получите от съда „Заповед за изпълнение на парично изпълнение“! Фатално е ако пропуснете срокове за подаване на възражение!
   3. В случай, че Ви предстои продажба или покупка на имот, препоръчително е да се обърнете към адвокат. Нотариусът не може безпристрастно да защити интересите и на двете страни. Нотариусът няма богатия опит на адвоката от съдебните дела, с които се развалят сделки и отменят дарения.
   4. В още по-голяма степен е задължително да се обърнете към адвокат, ако Ви предстои да заведете дело в съда или сте получили призовка за образувано срещу Вас дело. В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са регламентирани правилата в процеса и тяхното незнание не извинява никого.

  Ако Вие сте ищец, трябва въз основа на фактите и документите, които притежавате, да се обоснове правния интерес от водене на такова дело, както и основателността на Вашата претенция.

  Ако Вие сте ответник и не подадете отговор на исковата молба в едномесечен срок, губите право след това да правите възражения, колкото и основателни да са те.

  Важно е да се отбележи, че допуснатите пропуски пред Районен съд не могат да се поправят в по-горните инстанции, тъй като има забрана за представяне на нови доказателства.

Бъдете внимателни при избора на адвокат. Имайте едно наум, когато Ви обещават много и само в положителни окраски. Заложете на този, който Ви дава различните гледни точки, като съобщава и неблагоприятните за Вас факти.