КОНСУЛТИРАЙ СЕ с адвокатска кантора Величка Василева – на място и онлайн
Възникна неочаквана ситуация? Вашите права са нарушени? Не знаете как правилно да процедирате?

Получете консултация сега!

Предоставяме възможност да се справите с широк кръг правни въпроси:

 • Становище за образуване на дело – има ли смисъл да водя дело? Каква е практиката на съда при подобни случаи?
 • Междуфирмена задлъжнялост – неплащане на фактури? Как да процедирам?
 • Дължат ми пари, има ли смисъл да ги търся по съдебен път? Ще получите странично непредубедено мнение от адвокат дали да завеждате дело.
 • Консултации във всички сфери на административното право.
 • Второ адвокатско мнение по Ваш казус – ще получите обективно юридическо становище от трето лице + информация какво е решението на съда обикновено при подобни казуси.
 • Правна помощ при имотна делба и въпроси, касаещи трудовото и семейното законодателство, фирмени спорове.

На клиента се предоставя възможност за получаване на писмена консултация чрез онлайн формуляра от тази страница.

Какви са стъпките:

 1. Задайте въпроса си.
 2. Приложете документи, ако са налични.
 3. Поискайте професионално юридическо становище!
 4. След като се запознаем с казуса и документите Ви, ще получите обратна връзка (имейл) с цена на евентуална съдебна процедура (водене на дело), детайлна и подробна консултация по казуса, представляване при дела и т.н.
 5. Ще получите предложение за сътрудничество по водене на дело само в случай, че действително е подходящ вариант по Вашият казус. Това ни разграничава от останалите кантори, които често убеждават директно и категорично на всяка цена: „Заповядайте, ще поемем и водим делото Ви. Дело е наложително“.

Формуляр за консултация:

Начини за защита на нашите клиенти

Правна консултация

Имате правен въпрос? Можете да се консултирате с нас на място в офиса ни или да позвъните по телефона в удобно за Вас време в рамките на работната седмица.

Писмена консултация

За да се възползвате от услугата „Писмена консултация“, трябва да попълните формуляра по-долу. Ако е необходимо, да прикачите необходимия набор от документи. В кратки срокове ще получите правно становище от правни специалисти, цялостно запознали се с проблема. На базата на това ще Ви бъде предложена определена последователност от препоръчителни действия, която ще обясним в писмото.

Доверителни преговори от адвокат

Понякога е много трудно да се намери общ език с представителите на държавните органи. Най-често това завършва със загубени напразно нерви и пари. Ние редовно си сътрудничим с различни държавни органи, като осигуряваме на клиентите си най-добър резултат при преговори. Тази услуга Ви освобождава от задължението сами да водите преговори и да губите време и сили. Просто кажете: „Говорете с моя адвокат“.

Попълване, инструкции за съставяне на типови документи

В ежедневния живот често се сблъскваме с необходимостта от писмено оформяне на правните отношения. А това не винаги е лесно. Тази услуга ще позволи да се справите с изискваният при попълване и съставяне на различни типови документи, касаещи законодателството на Република България.

Правно разяснение на документ

Тази услуга е много полезна, когато трябва да се оцени съдържанието на документ, договор, декларации, заявления и да се направят някои корекции. Знаейки до какво води едно или друго положение на документа, адвокатът може да Ви посъветва по определен пункт, точка от документа, договора, да посочи правните последици.

тел. за контакт: 0888 24 87 98

гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович № 3, Партер, Офис № 6