Вписване на промени

Вписване на промени:

  • В седалището
  • В предмета на дейност 
  • В името 
  • В собствеността 
  • За съдружници в ООД 
  • Прекратяване 
  • Преобразуване на търговски дружества

 

Направете запитване за вписване на промени

 

[facebook_ilike]

Регистриране на ЕT

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Банкови комисионни

3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията

4. Хонорар за услугата

5.Консултация

Направете заявка за регистрация на ЕТ

 

[facebook_ilike]

Регистриране на ЕООД

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Държавна такса за вписване в търговския регистър

3. Удостоверение за актуално състояние

4. Хонорар за услугата

5. Консултация

Направете заявка за регистрация за ЕООД

 

[facebook_ilike]