Застрахователно право

Адвокатска кантора Василева предлага процесуално представителство по искове и дела за обезщетения при ПТП, непозволено увреждане (деликт) и др.     Източниците на застрахователни правоотношения се делят на 2 групи: Под източник на застрахователно правоотношение разбираме някакъв вид юридически факт – договор, деликт (неправомерно увреждане), съдебно решение и т.н. Важен източник на застрахователните правоотношения е…