Ипотека. Видове, учредяване, вписване

                    Когато изпълнението на едно задължение е обезпечено с един недвижим имот  така, че кредиторът има право при неизпълнение да се удовлетвори от цената на недвижимия имот по предпочетание пред другите кредитори на същия длъжник, този кредитор разполага с едно ипотечно право. Ипотеката е вещно и неделимо право, което обременява определен недвижим имот на длъжника…

Предварителен договор

                     Могат да бъдат сключвани  договори, с които се поема задължение за скючване в бъдеще на друг договор. Това ще е необходимовинаги, когато нещата не са още достатъчно зрели за сключването на един окончателен договор, а страните имат интерес да обезпечат бъдещото сключване на същия. Бъдещият окончателен договор си предшества тогава от друг договор, с което…

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с:
• покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. );
• покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. );
• кредити, залози;
• пълномощни.

[facebook_ilike]