Обществени поръчки

Процедурата по възлагане на обществени поръчки в Република България има кратка, но разнообразна история. Особено в последните години българският Закон за обществените поръчки (ЗОП) е силно модифициран от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Посредством ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато уеднаквяване на българското право с европейското при възлагане…