Вписване на промени

Вписване на промени:

  • В седалището
  • В предмета на дейност 
  • В името 
  • В собствеността 
  • За съдружници в ООД 
  • Прекратяване 
  • Преобразуване на търговски дружества

 

Направете запитване за вписване на промени

 

[facebook_ilike]