Издръжка на ненавършили пълнолетие деца

Задължението на родителите да издържат децата си е в основата си морално задължение. Нормално то се изпълнява съзнателно и доброволно, с готовност и себеотрицание, с чуство за отговорност. На практика проблемът за издръжката на децата в юридическата му форма в случаите на отклонение от нормалните отношения: пренебрегване на родителски задължения, конфликт между родители, фактическа раздяла, развод…

Изпълнителни дела

Изпълнителните дела най-общо казано, се развиват между две страни: взискател /кредитор/ и длъжник. Адвокатската помощ и съдействие е необходима и в двата случая, поради доста усложнената процедура на изпълнителното производство, въведените кратки срокове за извършване на отделните процесуални действия, преклузивните срокове за обжалване, чието пропускане е фатално. Кантората предлага правна защита и ефективно съдействие още…