Ипотека. Видове, учредяване, вписване

                    Когато изпълнението на едно задължение е обезпечено с един недвижим имот  така, че кредиторът има право при неизпълнение да се удовлетвори от цената на недвижимия имот по предпочетание пред другите кредитори на същия длъжник, този кредитор разполага с едно ипотечно право. Ипотеката е вещно и неделимо право, което обременява определен недвижим имот на длъжника…

ВЕЩНО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи…