Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване дава редица предимства на предлаганата услуга. То включва: устни и писмени консултации по въпроси на търговското, облигационното, вещното и административното право, трудово право, недвижими имоти, строителство, събиране на вземания и др. могат да се договарят постоянни часове или дни за среща, съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове, участие при провеждане на преговори…

Семейно право

В областта на семейното право, адвокатската кантора предлага консултации и процесуално представителство пред съда по следните проблеми: развод по взаимно съгласие. При него съпрузите е необходимо да сключат споразумение по определени в СК въпроси. Новото е, че не е задължително да се постигне споразумение и относно придобитото по време на брака имущество. развод по общия…