Изпълнителни дела

Изпълнителните дела най-общо казано, се развиват между две страни: взискател /кредитор/ и длъжник. Адвокатската помощ и съдействие е необходима и в двата случая, поради доста усложнената процедура на изпълнителното производство, въведените кратки срокове за извършване на отделните процесуални действия, преклузивните срокове за обжалване, чието пропускане е фатално. Кантората предлага правна защита и ефективно съдействие още…