Наследствено право

АДВОКАТСКАТА КАНТОРА предлага следните правни услуги в областта на наследственото право: 1/ консултации, необходими за вземане на възможно най-добрите и най-целесъобразните за Вас решения 2/ съдействие за изготвяне на саморъчни завещания 3/ предоставяне на саморъчни завещания за съхранение от нотариус 3/ изготвяне на нотариални завещания 4/ обявяване на завещания 5/ приемане и отказ от наследство…