Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване дава редица предимства на предлаганата услуга. То включва: устни и писмени консултации по въпроси на търговското, облигационното, вещното и административното право, трудово право, недвижими имоти, строителство, събиране на вземания и др. могат да се договарят постоянни часове или дни за среща, съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове, участие при провеждане на преговори…