Декларация по чл.14 от ЗМДТ

НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

Декларацията се подава в двумесечен срок, при покупка на имот от фирма или физическо лице , както и при промяна на обстоятелства относно собственост на имот.

Можете да изтеглите от тук

 

Застрахователно право

Адвокатска кантора Василева предлага процесуално представителство по искове и дела за обезщетения при ПТП, непозволено увреждане (деликт) и др.     Източниците на застрахователни правоотношения се делят на 2 групи: Под източник на застрахователно правоотношение разбираме някакъв вид юридически факт – договор, деликт (неправомерно увреждане), съдебно решение и т.н. Важен източник на застрахователните правоотношения е…