Интелектуална собственост

Адвокатска кантора Василева предлага на своите клиенти консултации, съдействие и представителство за извършване на регистрация в Патентното ведомство на:

  • Патенти
  • Полезни мозели
  • Марки
  • Географски означения
  • Промишлен дизайн

Обществени поръчки

Процедурата по възлагане на обществени поръчки в Република България има кратка, но разнообразна история. Особено в последните години българският Закон за обществените поръчки (ЗОП) е силно модифициран от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Посредством ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато уеднаквяване на българското право с европейското при възлагане…