КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ

Можем да Ви предложим консултация по актуални проблеми във връзка с: • параметрите на застрояване (какво може да бъде построено) на избрания от Вас недвижим имот; • строителния процес; • инвестиционен проект; • режима и ограниченията на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване,…

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с:
• покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. );
• покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. );
• кредити, залози;
• пълномощни.

[facebook_ilike]

ВЕЩНО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи…

Вписване на промени

Вписване на промени:

  • В седалището
  • В предмета на дейност 
  • В името 
  • В собствеността 
  • За съдружници в ООД 
  • Прекратяване 
  • Преобразуване на търговски дружества

 

Направете запитване за вписване на промени

 

[facebook_ilike]

Регистриране на ЕT

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Банкови комисионни

3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията

4. Хонорар за услугата

5.Консултация

Направете заявка за регистрация на ЕТ

 

[facebook_ilike]

Регистриране на ЕООД

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Държавна такса за вписване в търговския регистър

3. Удостоверение за актуално състояние

4. Хонорар за услугата

5. Консултация

Направете заявка за регистрация за ЕООД

 

[facebook_ilike]